Frilansskribent

Jeg er frilansskribent og tar på meg oppdrag med å skrive artikler/tekster til nettsider, byråer, magasiner og andre.  Dette kan være artikler av ulike typer faglig karakter, eller det kan være andre typer artikler, for eksempel produkttekster for nettbutikker.  Jeg kan også påta meg større oppdrag, for eksempel bokprosjekter.

Ta kontakt hvis du er interessert i et skribentoppdrag:

Tlf:  +47 90975185 / E-mail:  ak@allansverden.no

Oversikt over mine skriverier, artikler, bøker og og publikasjoner:

*  Produkttekster/reklametekster for Tekhuset, tekster om Ivieyes, Iviskin og Neatsvor, publisert på blogg, fra 2022- 

*  Partnerblogger for blogg.no - allansverden.blogg.no, fra 2021-

*  "Samiske sedvaner og rettsoppfatninger" - med utgangspunkt i studier av tingbøker fra Finnmark 1620-1775", i "Befølkning och bosettning i norr - etnisitet, identitet och grenser i historiens sken" av Patrik Lantto & Peter Skøld (red.), Universitetet i Umeå, 2004.

*  "Bokprosjekt om Manchester Uniteds historie 1878-1902", i samarbeid med Alan Shury, Brian Landamore og Tony Brown, utgitt av Soccer Data i 2002.

*  "Samiske sedvaner og rettsoppfatninger - med utgangspunkt i studier av tingbøkene for Finnmark 1620-1770", rapport i NOU 2001:34.

*  "Samisk sedvane sett i lys av samfunnsmessige endringsprosesser" - med fokus på "Vehranger finner" i perioden 1620-1775, hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2021.

*  Sami Customary law and legal conceptions as shown in court records from Finnmark 1620-1770", artikkel i Svensson, Tom G. (editor):  On Customary law and the Sami Rights Process in Norway", skriftserie nr. 8, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, 1999.

20180406_144237