Curriculum Vitae

242704071_10159304641570901_5651023695537892105_n

Utdanning:

1998-2001:          Historie hovedfag, Universitetet i Tromsø.

Vår 1998:             Historie mellomfag, Universitetet i Tromsø.

1997:                     Historie grunnfag, Universitetet i Tromsø.

1989-1992:           Allmennlærerutdanning, Tromsø Lærerhøgskole.

Vår-1989:             Examen philosophicum, Universitetet i Tromsø.

Høst-1988:            Markedsføring, Hedmark Distriktshøgskole.

1987:                      Examen artium, Sjøvegan videregående skole.

 

 Kurs:

 

2016:  ”Nettlærer ved NKI”, NKI Nettstudier

2010:   ”Autisme og sosial fungering – utfordringer og tiltak”, UNN

2009:  ”Innføringskurs om autisme”, UNN

2008:  ”Utfordrende adferd hos barn og unge med                                                   utviklingsforstyrrelser”, UNN

2004-05:  ”LærerIKT”, Høgskolen i Agder.

1998:  ”Lærer i fjernundervisning”, NKI.

1998:  ”Informasjonsteknologi for mellomtrinnet”, Høgskolen i Tromsø.

1998:  ”KRL”, Høgskolen i Tromsø.

1997:   ”Det er mitt valg”, Lions Quest Foundation Norge.

1992:   Certificate from the Norwegian Study Centre at the University og              York.

1990:  ”Russisk innføringskurs”, Tromsø AOF-Forening.

1989:   ”Informatikk”, Tromsø Lærerhøgskole.

1989:   ”Jobbkonkurranse (Selg deg selv)”, ROS.

1989:   ”Pedagogisk psykologi, NKS.

1989:   ”Praktisk arbeidsledelse, ROS.

1989:   ”Praktisk bedriftsetablering, ROS.

1988:   ”Word star”, Voksenopplæringen ved Brigaden i Nord-Norge.

1988:   ”Praktisk salg og markedsføring”, ROS.

1988:    ”EDB MS-DOS”, Voksenopplæringen ved Brigaden i Nord-Norge.

1987-88:  ”Klassemiljøutvikling”, Harstad kommune.

1987:  ”Udelt/fådelt skole”, Harstad kommune.

 

Arbeidserfaring:

Fra 2023:  Frilansskribent, allansverden                                                        Fra 2022:  Daglig leder, allansverden

Fra 2021:  Partnerblogger:  allansverden.blogg.no

Fra 2016:   Lærer Campus NooA

Fra 2012:   Lærer Salangen skole, Salangen kommune.

Fra 1999:    Lærer NKI Nettstudier.

2008-2012:   Lærer Vasshaug skole, Salangen kommune

2002-2008:   Undervisningsinspektør Vasshaug skole, Salangen                                      kommune.

2000-2002:   Lærer Vasshaug skole, Salangen kommune.

1999-2000:   Lærer Solneset skole, Tromsø kommune.

1999:  Forsker, Justisdepartementet/Sametinget.

1997-1998:  Lærer Vasshaug skole, Salangen kommune.

1995-1997:   Lærer Salangen skole, Salangen kommune.

1994-1995:  Lærer Bardu ungdomsskole, Bardu kommune.

1992-1994:  Lærer Bardufoss ungdomsskole, Målselv kommune.

1989-1990:   Tilkallingsvikar diverse skoler i Tromsø kommune.

1988-1989:   Militærtjeneste.

1987-1988:   Lærer Alvestad skole, Harstad kommune.

 

Annen erfaring:

 

*  Organisasjonsarbeid:

 

2017-2020:          Styremedlem Sætermoen skolekorps, sekretær

 

*  Organisasjonsarbeid:

 

2008-2012:   Medlem i klubbstyret i Utdanningsforbundet ved Vasshaug skole

2002-2004:   Styremedlem i lokallaget i Utdanningsforbundet i Salangen, verv som vara for hovedtillitsvalgt grunnskole.

 

*  Publikasjoner:

 

                      ”Samiske sedvaner og rettsoppfatninger” - med utgangspunkt i studier av tingbøker fra Finnmark 1620-1775, i "Befölkning og bosätning i norr - etnisitet, identitet och gränser i historiens sken", av Patrik Lantto & Peter Sköld (red.), Universitetet i Umeå, 2004.

 

                        Bokprosjekt om Manchester United’s historie fra 1878 til 1902, i samarbeid med Alan Shury, Brian Landamore og Tony Brown, samarbeidsprosjekt fra 1996 til 2002, utgitt av Soccer Data 2002.

 

                        ”Samiske sedvaner og rettsoppfatninger - med                                           utgangspunkt i studier av tingbøkene fra Finnmark for                               perioden 1620-1770", rapport i NOU 2001:34.

 

                       ”Samisk sedvane sett i lys av samfunnsmessige endringsprosesser" - Med fokus på ”Vehranger finner” i perioden 1620-1775, hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2001.

 

                       “Sami Customary law and legal conceptions as shown in Court Records from Finnmark 1620-1770”, artikkel i Svensson, Tom G. (editor):  “On Customary Law and the Saami Rights Process in Norway”, skriftserie nr. 8, Senter for Samiske Studier, Universitetet i Tromsø, 1999.

 

*  Seminarer:

 

                         5:E Samehistoriska Symposiet:  "Befolkning og Bosättning i Norr", Umeå 13.-14. mars 2000, innlegg med tittelen: “Samiske sedvaner - med utgangspunkt i studier av tingbøker fra Finnmark for perioden 1620-1770”.

 

                        Arbeidsseminar for forskergruppa tilknyttet                                                    forskningsprosjektet om samiske sedvaner og                                              rettsoppfatninger, Tromsø februar 1999, innlegg med                                tittelen:  “Sami Customary law as shown in Court                                        Records from Finnmark 1620-1770”.

 

*  Nominasjoner:

 

Nominert til årets nettlærer NKI 2011.  Finalist.